2017. július 26., szerda

Az alázat ereje

Tízmilliószoros nap: 2017.07.27

"Ha ráhangolódsz az Útra,
áthat az ereje.
Tetted természetévé válik,
természeted az Ég természete lesz."
(Lao-ce, kínai filozófus)

Minden buddhista teremtőnapnak megvan a maga sajátossága. Az idei év első két teliholdas ünnepe még rengeteg feszültséggel járt, mivel sok szembesítést hozott az életünkbe. A Két világ határán felismerhettük, hogy "ha belül, a lelkemben megmozdítok egy erőt, az a külső világban is megmozdul és a sorsomban változást okoz. És mindez fordítva is igaz. Az akadályok mindig belül vannak. Ha valaki azt hiszik, hogy a családja, a szülei, a főnökei, a férje-felesége akadályozzák őt a fejlődésben, a kiteljesedésben, akkor azt az embert a hite fogja akadályozza és nem a körülmények."

A valóság visszfénye még mindig az élethazugságokra világíthatott rá. "Ha a kifelé mutatott kép megegyezik azzal, amit legbelül érzünk - nincsenek mögötte kétségek, félelmek, bizonytalanságok, csalódások, elégedetlenségek - akkor jó úton járunk. Akkor a Neptunusz intuíciói, sugallatai egyre közelebb visznek magunkhoz bennünket. Nincs más dolgunk, mint biztonsággal felfeküdni erre az áramlatra. Ha azonban nagy a szakadék legbelül: más a látszat és más a valóság, akkor felerősödhetnek a fenti negatív érzelmek. Gyorsan jönnek majd a leckék, azonnal tudunk korrigálni.S hogy jó úton járunk-e, azt érezni fogjuk legbelül. A lelkünk visszfénye a valóságban, a körülményekben és főleg a Létezés örömében fog tükröződni."

A harmadik buddhista teremtőnap, a tibeti naptár 6. holdhónapjának 4. napjára esik. Az újhold utáni negyedik napon jelenik meg ismét a vékony holdsarló az égen. Energetikailag ebben a holdállásban kevés a feszültség és nagy az erőgyűjtés lehetősége.

"Az imakerék ünnepén" (Chokhor Düchen), a tibetiek Buddha első beszédére, a Négy Nemes Igazság tanára emlékeznek. Ez a tanítás kimondja, hogy az emberi élet azért szenvedéssel teli, mert alapvetően az önzés és a vágyakozás határoz meg bennünket. Ám egy bizonyos (önismereti) úton haladva megszabadulhatunk mindettől. A "Nemes nyolcrétű ösvényt" követve eljuthatunk a nyugalom és a megvilágosodás állapotába. Ennek a tanításnak a lépcsőfokai fokozatosan vezetnek bennünket a hétköznapitól a spirituális gyakorlatokig. Így a helyes szándéktól, a helyes beszéden és cselekedeten keresztül eljuthatunk a helyes éberség és elmélyedés állapotáig.

Nem vagyok buddhista, nem is ismerem mélységeiben a tanításokat, de mindig megérint a szellemisége. Követve az égi üzeneteket pedig felfedezhetőek a párhuzamok. Lásd az első két teremtőnap üzenetét, azok sem szólnak másról: kerülj összhangba önmagaddal.
A teremtőnap képletének van néhány kiemelt mondanivalója. Egyik az Oroszlán 5. fokán álló Nap-Mars együttállás, a másik pedig a Hold, a Vénusz és a Szaturnusz t-kvadrátja.

Buddha szavaival élve, a Nap-Mars konjunkcióban koncentrálódnak az önzéseink. De ez éppúgy jelentheti a mindent átható akaratot, a céltudatosságot, a magabiztosságot is.
Minél tisztább bennünk ez a forrás, szándékaink és szemléletünk annál "helyesebb". A világ olyanná válik, amilyenné tekintetünk és gondolkodásunk alakítja. Ez az Erő.

A másik három planéta konstellációja a vágyakat tükrözi. Az érzelmi védettség vágyát, a érzéki csábításokat, a féltékenységet, a gátlásokat, a bizalmatlanságot, az irigységet, a ragaszkodásokat... Ezt jóval nehezebb "átfordítanunk", mivel a planéták egymásnak feszülnek. Ám ha az energiák másik pólusához kapcsolódunk, megtapasztaljuk az Alázatot.

A nyugati gondolkodással ezt a két kifejezést nehezen tudjuk összeilleszteni. Hiszen az erőhöz nagyságot, hősiességet társítunk, míg az alázathoz ennek épp az ellenkezőjét.
Már maga a szó eredete is negatív tartalommal bír, ha valaki megaláz bennünket, akkor az a "hatalma alá vet" "megszégyenít", "alacsony helyzetbe juttat". De az belülről fakadó alázat önkéntes és az egyik legnagyobb erőt igényli.
Keleten az a szokás, hogy az ember a szentélyek bejárata előtt hagyja a cipőjét. Japánban még vendégként is cipő nélkül léphetünk csak be minden házba. Nálunk ezt az udvarias és igencsak szimbolikus gesztust már egyre ritkábban gyakoroljuk. Pedig ez a legnagyobb tisztelet jele. Nem csupán arról szól, hogy nem hordjuk be a sarat a kedves ismerőseink vagy isten házába, de alázatot is gyakorlunk. Hívőként és vendégként is.

Szintén keletről származik az alázat egyik legkifejezőbb ábrázolása: a bambusz. Ez a hajlékony, ég felé törekvő növény a legnagyobb viharoknak is ellenáll, mert rugalmas és alkalmazkodó. A buddhizmusban szárának üressége a szív ürességét, vágynélküliségét fejezi ki.

Alázatos csak az lehet, aki lélekben erős. Aki alkalmazkodik a viharokhoz, de azok csillapodtával ismét felegyenesedik. Aki tiszteli a magasabb égi rendet és nem akarja ráerőltetni saját önzését, nem akarja vágyai szerint formálni.
A tízmilliószoros teremtő nap eszméje nyugaton gyakran csak annyit jelent: koncentrálj arra, amit nagyon akarsz, legyél pozitív és álmaid megvalósulnak.

Buddha arra tanít: engedd el a vágyakat.

Mi lenne, ha csak egyetlen napig, épp ezen a tízmilliószoros napon, megpróbálnánk önzés és vágy nélkül jelen lenni? Ha a teremtésünk nem az akaratunk kinyilvánításáról, hanem az Univerzummal való együttműködésről szólna? Ha természetünk egyetlen napig az Ég természete lehetne...


Tetszett a bejegyzés? Oszd meg másokkal is!
Ha érdekelnek az asztrológiai aktualitások, kövess a Padparadsa facebook oldalán.

2017. július 22., szombat

Öntudatra ébredés

Újhold az Oroszlán jegyében: 2017.07.23 (11h46p)

"Saját magunkkal való kapcsolatunk és az, hogy mennyi gyönyörűséget találunk az életben, végső soron attól függ, hogy az elménk hogyan szűri meg és értelmezi mindennapi élményeinket. Boldogságunk belső harmóniánkból ered, nem pedig abból, mennyire vagyunk képesek irányításunk alá vonni az univerzum hatalmas erőit."
(Csíkszentmihályi Mihály pszichológus, pedagógus, egyetemi tanár)

Kultúránkban léteznek úgynevezett apotropaikus - vagyis bajelhárító, védelmező erővel bíró - szimbólumok. A Twilight előtt még remekül bevált a vámpírok ellen a kereszt és a fokhagyma. A kakas kukorékolása kettéhasította a sötétséget és elűzte a démonokat. A magyar királyi jogar meseszép hegyikristály-gömbjét Salamon-csomó védelmezi. Geothe Faustja a küszöbre rajzolt pentagrammával igyekezett távol tartani Mefisztót, kevés sikerrel, mivel kissé elpontatlankodta az ötszöget.

Ilyen apotropaikus lény az oroszlán is, aki kelettől nyugatig jelen van, mint a fény őrzője. A buddhizmusban ő a törvény védelmezője, a bölcsesség és az igazságosság megszemélyesítője. Istár oroszlánjai díszítették Babilon híres városfalát s bronzoroszlánok vigyázzák a pekingi Tiltott város Legfőbb harmónia kapuját. De nem kell sem térben, sem időben messzire utaznunk, elég a Lánchídhoz ellátogatnunk, hogy megcsodálhassunk a négy rendíthetetlen kőoroszlánt. Épp ezért választottam őket a bejegyzés főképének, hiszen ezt a hónapot, hozzájuk hasonlóan két Oroszlán-újhold felügyeli.

Hajlamosak vagyunk az ilyesfajta látványosan szép szimbólumoknak jelentőséget tulajdonítani, miközben gyakran megfeledkezünk egy jóval hétköznapibb, ám szintén apotopaikus jelentőséggel bíró dologról. Ez pedig nem más, mint a szavak és az igék ereje, illetve az írásjelek szimbológiája.

Az Oroszlán jegy az "én" legteljesebb kinyilatkoztatása. Az alkotás játékos öröme, a kreativitás kiáradása. Manapság divatos frázis, hogy bármit megteremthetünk, csak arról feledkezünk meg, hogy mindig, minden helyzetben önmagunkból teremtünk. Ha az önbecsapás illúziójából "kifelé" mutatjuk és mondjuk a pozitívat, míg belül, az álarcokon túl szenvedünk a magánytól, a sikertelenségtől, a szeretetlenségtől, ilyen-olyan félelmeinktől. Ezeken keresztül minden teremtésünk ugyanezt fogja tükrözni.

Ebben az évben (haladva a Bak Szaturnusz jegyváltás felé) egyre fontosabbá válik az őszinteség és a felelősségvállalás.Itt, az Oroszlán kétszeres újholdjánál, keresztülhaladva az "oroszlános" lélekkapukon túlléphetünk a belső bizonytalanságon, az önbizalomhiányon és egyesülhetünk a középpontunk erejével. A tiszta, hittel teli szavak és gondolatok most oroszlánként védenek bennünket.
Az újhold "keretben" rengeteg fejlődési lehetőség lesz. A nyers, ösztöni vágytól, a sürgető távoli célkitűzésektől eljuthatunk a valódi sorsfeladatok hétköznapi szintű megvalósításáig. Az Uránusznak köszönhetően már érezhetjük a nyomást, hogy megszabaduljunk végre a korlátainktól. Ha az előttünk álló egy hónapban együttműködünk ezzel az iránnyal, a napfogyatkozással lepecsételhetjük magunkban az Új embert.

Addig azonban még komoly erőpróba vár ránk. A mostani újhold azt mutatja, nagyon igényeljük a külvilág támogatását, önbizalmunk növelésére szükségünk lesz külső hatásokra: biztatásra, együttérzésre, vigaszra. De a kintről jövő reakciók vissza is húzhatnak, megpróbálhatnak lebeszélni, eltántorítani. Mivel most nagyon nyitottak lehetünk, a kritikákat jóval élesebben érzékeljük, könnyebben a szívünkre vesszük.
Ki leszünk téve a szeszélyeinknek, a hangulatainknak, a ma lelkesedése holnapra lankadhat, holnaputánra pedig a türelmetlenségből fakadóan szertefoszolhat.

Ne feledjünk, az oroszlános kapun saját lelkünk birodalmába merészkedni hatalmas bátorságot és kitartást igényel! Ismételten Csíkszentmihályit idézem: "A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek legjobban csodálnak másokban, és jogosan: valószínűleg ez a legfontosabb jellemvonás, amelynek birtokában nemcsak sikereket érhetünk el, de még élvezni is fogjuk az életet."

Végül szeretnék megosztani veletek egy videót, ami a tudomány oldaláról is megmutatja, hogyan hatnak a hiedelmek a biológiai működésünkre. Ahogy fogalmazni szoktam, lelki genetikát öröklünk. Az pedig önismerettel megváltoztatható...


Tetszett a bejegyzés? Oszd meg másokkal is!
Ha érdekelnek az asztrológiai aktualitások, kövess a Padparadsa facebook oldalán.

2017. július 20., csütörtök

Megpillantott paradicsom

Nap az Oroszlán jegyébe lép: 2017.07.22 (17h16p)

"Továbbra is hiszek a paradicsomban. De most legalább tudom, nem kint keresendő, mert a paradicsom nem egy hely, ahova mehetsz, hanem egy perc, mikor úgy érzed, valaminek része vagy. És ha rátalálsz erre a percre, örökké tart."
(A part című film)

Paradicsom és pokol nem földrajzi helyek, hanem lelkiállapotok. Buddha így fogalmaz: "Helyzetünket paradicsomiként vagy pokoliként is megélhetjük, minden a felfogásunktól függ."
Az előző bejegyzésben, az Oroszlán Mars kapcsán pedzegettem, hogy a látásunkon, a látásmódunkon rengeteg minden múlik. Most, a Nap jegyváltásával egy csodálatos tudatformáló időszak veszi kezdetét: ám ez a hónap sem lesz több vagy kevesebb egy lehetőségnél. Képzeljük el, hogy a kezünkben tarjuk a világ legeslegjobb szörfdeszkáját, előttünk pedig tökéletes hullámokat vet a tenger. Minden adott a szörfözéshez, hőmérséklet, páratartalom... Ezek a hónap áramlatai. De az, hogy lesz-e bátorságunk felfeküdni a vízre vagy hogy hogyan lovagoljuk meg a hullámokat, rajtunk múlik.

Nagy erőkkel "dolgozni" egyszerre rémisztő és csodálatos. Ádám és Éva történetében a Tudás fája abban a másodpercben a Megkülönböztetés fájává változott, amint belekóstoltak a gyümölcsébe. Ezzel űzték ki önmagunkat a paradicsomból. Hiszen teremtővé válni hatalom és felelősség, amit felkészületlenül viselve roppant súlyként és teherként élünk meg. Nem véletlen, hogy a beavatások, mint amilyen a tradicionális jóga is, fokozatosan készítették fel a testtel együtt a tudatot a magasabb, finomabb szintű rezgések, energiák befogadására. Szerencsére a csillagenergiák nem "kiűzetéssel" reagálnak, helyette azt érezhetjük, hogy ha nem állunk készen, akkor így vagy úgy lecsapják nálunk a biztosítékot. Lehet ez fáradság, kimerültség, feszültség, veszekedések, kisebb-nagyobb balesetek, betegségek jelentkezése.
Ha ezt érezzük, azonnal álljunk meg és töltsük fel a tartalékokat. Pihenjünk, mielőtt továbbhaladunk.
Az Oroszlán jegybe Nap és Hold uralommal lépünk be. Minden évben vannak napok, mikor a Nap az Oroszlánban, a Hold pedig a Rákban jár, de a jegyváltások egyfajta nyomatékok, erőpontok. Ilyen utoljára 2006-ban, előtte pedig 1987-ben volt!
Azért különleges ez a pozíció, mert a tudat és a tudatalatti, a férfi és a nő polaritása itt a leghangsúlyosabb. Ha innen nézzük, akkor ez a "Tudás" vagy más néven az "Élet" fája, ha onnan, akkor ez a világ kettéosztottsága. Jin és jang kozmikus erejének örök körforgása.

A holdfázisok közül ezt a pozíciót balzsamos holdnak nevezzük. Az égen egyre vékonyodó holdsarlót láthatunk, ami beleolvad, "belehal" az újholdba és három napra eltűnik az égről. Onnan újjászületve folytatja útját. A Nap és a Hold távolsága így ~330°, ami mind energetikailag, mind minőségileg nehezen összeegyeztethető tartalom. A "Tudom, mint akarok" és a "Hagyom a dolgokat megtörténni" érzései vetélkednek bennünk. Olyan ez, mint a maratonfutás végén látszó, de elérhetetlennek tűnő cél. Mély múlt és rengeteg tapasztalat keveredik a kishitűséggel, a spirituális krízisekkel. Gyakran úgy érezhetjük, hogy kevesek vagy kicsik vagyunk az életfeladatunk beteljesítésére.

Ehhez jön az Uránusz nyomása, a Mars sürgetése és a Merkúr-sárkányfej együttállása. Türelmetlenség keveredhet azzal, hogy mindenre találunk valamiféle magyarázatot, kifogást. És ezeket hisszük igazságnak.
Az igazságot nem hinni kell, hanem élni. Az időt sem sürgetni, hanem jelen lenni. Ekkor, és csakis ekkor, megérinthet bennünket a tudatosság és az életbe vetett bizalom harmóniája. Cél és céltalanság eggyé válik. Milton az Elveszett paradicsom után megírta a folytatást, Visszanyert paradicsom címmel. Nem tudom, hogy tartósan visszanyerhető-e a paradicsomi állapot, de az biztos, hogy olykor-olykor megpillantható. Leginkább akkor, ha elhisszük képesek vagyunk beteljesíteni a sorsunkat. Ha nem adjuk fel az utolsó néhány méteren. És ha nem félünk a teremtő hatalmunktól.

Az Oroszlán hónap égi eseményei:

Július 22-én, szombaton (17h16p) a Nap átlép az Oroszlánba és egy hónapon keresztül az öntudat ereje teljében lesz. Kiváló időszak ez az én-meghatározásra, a szívből jövő célok megfogalmazására.

Másnap, 23-án, vasárnap (11h46p) lesz a hónap első újholdja az Oroszlánban. Fantasztikus "keretes szerkezet", hiszen szintén újholddal zárjuk majd az időszakot. Ez a két újhold segít túllépni a félelmeken, a kríziseken, a bizonytalanságokon.

07.26-án szerdán (01h42p) a Merkúr átlép a Szűzbe, ami az Oroszlán nagyvonalú életlátását segíti az élhető és praktikus megvalósító gondolkodás felé terelgetni.

Csütörtökön, július 27-én, a 4. holdnapon lesz az év harmadik tízmilliószoros napja, illetve a Nap és a Mars egzakt együttállása. Ebben a teremtőnapban van a legkisebb feszültség. A növő hold szakaszában könnyebben megy a szemlélődés, a világhoz való derűs viszonyulás. Ilyenkor jobban tudunk önmagunkra koncentrálni. Ez a hosszú távú tervek "megvágyásának" és a cselekvőerő felélesztésének az ideje.

A hónap utolsó napján, július 31-én, hétfőn (16h54p) a Vénusz átlép a Rák jegyébe. Ezzel a párkapcsolatok és úgy általánosságban a kapcsolatok érzelmi rendezésének az ideje veszi kezdetét. Több lépcsős folyamat ez is, ami majd valamikor októberben teljesedik ki.

Augusztus 1-je, kedden lesz Lammas, az aratás ősi kelta ünnepe.

Augusztus 4-én, pénteken a Jupiter-Plútó kvadrátja egzakttá válik, majd innentől kezdve oldódni kezd. Ez tovább enyhülnek a kapcsolati feszültségek. Válások, jogi ügyletek végre a megoldás irányába mutathatnak.

Hétfőn, 08.07-ére (20h11p) esik a hónap teliholdja és egy részleges holdfogyatkozás. Ez hazánkból részben látható is lesz. Újabb szemszögből érintjük a kapcsolati témakört.

Augusztus 14-től, hétfőtől a Merkúr retrográd mozgásra vált és szeptember 6-ig marad a hátrálás. hátráló Merkúrnál érdemes a megbeszélt időpontokat többször is leegyeztetni, illetve időben elindulni, hogy ne okozzon problémát a késés. Közlekedésben is javasolt a fokozott figyelem és óvatosság.

Szerdán, augusztus 16-án a Nap együtt áll a felszálló-holdcsomóponttal, ezzel a "felvállalásainkat" erősíthetjük meg magunkban.

08.21-én, hétfőn a második újhold (20h31) és egy teljes napfogyatkozás koronázza meg az időszakot. Ez a fogyatkozás sajnos hazánkból nem látható, de az USA-ban sok látogatót vonz a látványosság. A '99-es napfogyatkozásunk testvére lesz ez a mostani. Egyelőre nem írok részleteket, de asztrológiailag is fantasztikus élményre számíthatunk!


Tetszett a bejegyzés? Oszd meg másokkal is!
Ha érdekelnek az asztrológiai aktualitások, kövess a Padparadsa facebook oldalán.

2017. július 18., kedd

Meglátni a jövőt

Mars az Oroszlán jegyébe lép: 2017.07.20 (14h20p)

"A vakságnál csak az rosszabb, ha van látó szemünk, de nincs jövőképünk."
(Helen Keller, amerikai siket és vak író, aktivista, előadó)

Ezen a fórumon az asztrológiai jelenségekről kizárólag általánosságokban tudok írni.
A konstellációkat leginkább az időjáráshoz tudnám hasonlítani. Jelen pillanatban tart a kánikula, a hét végére már harminchat fokos hőség várható. Ez egy általános tény.

Ahogy az adott képletekhez is mindenki egyéni módon viszonyul, úgy a meteorológiai híradásokra is különbözőek lehetnek a reakciók. Először is: lelkesedünk a melegért vagy kizárólag téli zimankóban érezzük jól magunkat? Ez a radixhoz (születési képlet) hasonlítható, mivel egy viszonylagosan rögzül lelkiállapotról van szó.
De a jelenlegi életszituációk is módosíthatnak az alapvető hozzáállásunkon. Hiszen lehet, hogy nyár-pártiak vagyunk, de ahelyett, hogy egy kertes ház teraszán hűs rozét kortyolgatva élveznénk az esti enyhülést, éjszakánként egy panellakás hetedik emeletén forgolódunk álmatlanul. Utáljuk amit a hőmérő mutat, ha a belváros betonrengetegébe járunk dolgozni és sürgetnek a határidők, de máris szimpatikussá válik a termométer, ha a vízpartról lógatjuk a lábunkat a simogatóan kékeszöld Balatonba.

Nem véletlenül hasonlítottam a hőmérséklethez a mostani jegyváltást, ugyanis a Mars az Oroszlánban, pláne a Nappal együtt állva, meglehetősen magas hőfokon lángol. Időjárás és asztrológiai szorosan összefügg - hiszen a régi korok emberei elsősorban erre a fajta előrejelzésre használták a csillagok vizsgálatát.
Kis érdekesség: maga a kánikula kifejezés is egy csillagászati jelenségből ered. Szó szerinti fordításban "a kutyán keresztül". A Nagy Kutya csillagkép (Canis Major) legfényesebb csillaga, a Szíriusz, ebben az időszakban éri el a delelőpontját (kulminál), a Rák jegy közepe táján együttállásba kerül a Nappal - vagyis a Nap keresztülragyog a kutyán. Mi magyarok így is mondjuk: "kutya meleg van". A németek "Hundstage"-nak, az angolok "dog days"-nek nevezik a forró napokat.

A Mars jegyváltásai elsősorban a bennünk rejlő akarati tényezőkre vannak hatással. Meleg van, ez tény. Oroszlán Mars van, ez is tény. Ám a meteorológiai jelenséghez hasonlóan attól függően válik ez az időszak problematikussá, illetve produktívvá, hogy:
1. eleve hogyan viszonyulunk a bennünk rejlő megvalósító-erőkhöz, az akaratunk, érdekeink érvényesítéséhez, továbbá hogyan kezeljük a konfrontációkat és a konfliktusokat
2. jelen életszakaszunkban stresszesek vagy épp kiegyensúlyozottak vagyunk.
Az elmúlt időszakban többen kérdezték tőlem: "meddig tart még a feszültség?"
Az asztrológiai mutatókat nézve nagyon ritka állapot az, hogy az égen nincs valamilyen kvadrát vagy oppozíció. Talán egy kezemen meg tudom számolni hány viszonylag kiegyensúlyozott, feszültségmentes születési képletet láttam, és higgyétek el, ezek az emberek is küzdenek a saját démonjaikkal.

A világ, a maga hőségeivel, hétköznapi kihívásaival, változékony dinamikájával - adott. Ám mindig tőlünk függ, hogy mit reagálunk rá, hogyan éljük át ezeket.
Az Oroszlán Marsban (Nap konjunkció, Uránusz kvadrát, Skorpió aszcendens) elképesztő erővel találkozhatunk. Hódítunk ezekkel vagy behódolunk neki?
A macskaféléknek, köztük az oroszlánnak, a legmarkánsabb érzékszerve a szeme és ezzel összefüggésben igen kifinomult a látása. Az asztrológiai analógiák alapján a szem az Oroszlán jegyhez tartozik.
A szemet érő vizuális információk közvetlen összeköttetésben vannak az aggyal. Vagyis amit látunk (vagy épp nem akarunk észrevenni), azok erősen meghatározzák a gondolkodásunkat. De ez fordítva is igaz. Éles, tiszta jövőkép-látással, imaginatív képességgel az életből is elsősorban a lehetőségeket, a jó irányokat és nem az akadályokat vesszük észre.

Az előttünk álló időszak leginkább erről fog szólni. Szépen sorban "bekapcsolnak" az Oroszlán személyiségjegyek, a Merkúrt, a gondolkodást követi most a Mars, az elszántság és az akarat, majd a Nappal érik be a folyamat. Merjünk látni végre! Legyen olyan éles a szemünk, mint az állatok királyáé. Vegyük észre a legapróbb jeleket és azoknak megfelelően korrigáljunk. Előrelátásunkkal teremtsük a jövőt.

Ha valakitől igazán hitelesen cseng a bevezető idézet, akkor az Helen Keller. Vakon, siketen messzebbre látott, mint a legtöbb kortársa. Ja, és "véletlenül" Oroszlán Marsa volt!


Tetszett a bejegyzés? Oszd meg másokkal is!
Ha érdekelnek az asztrológiai aktualitások, kövess a Padparadsa facebook oldalán.

2017. július 7., péntek

Érzelmi átmozdulás

Telihold a Rák havában: 2017.07.09 (06h07p)

"Honnan tudják a libák, mikor repüljenek a nap felé? Ki mondja meg nekik, milyen évszak van? Honnan tudjuk mi, emberek, mikor van itt az ideje a költözésnek? Velünk, emberekkel is bizonyára úgy van, mint a költöző madarakkal; létezik egy belső hang - s bárcsak hallgatnánk rá! -, amely biztosan a tudtunkra adja, mikor induljunk el az ismeretlenbe."
(Elisabeth Kübler-Ross, svájci származású pszichiáter)

Az élet folyamatos ismétlődésekből áll. Minden planétának megvan a maga ritmusa: a Nap ezen a fokon 365, a Hold 27, míg a Mars 712 napja járt. A Jupiter a Mérlegben 12 éve, míg a Plútó a Bakban 1771-ben fordult meg ugyanitt. Ez a rendezettség folyamatos és kiszámítható, ám az égitestek egymáshoz való viszonya teljesen egyedi mintázatokat rajzol körénk. Ennek köszönhetően a pillanatok, bár lehetnek hasonlóak, sosem ugyanazok.

Minden, ami velünk történik megismételhetetlen. Amit az adott percben elmulasztunk, soha többé nem tér vissza. Legfeljebb újra esélyt kapunk a lezárásra, a felismerésre, a megoldásra, az elhallgatott szavak kimondására. De ekkor már semmi sem lesz ugyanaz...
Ha az idő végtelenségében léteznénk, minden pillanatot helyénvalónak élnénk meg. Hallgatnánk a belső hangra és akkor mozdulnánk, amikor a legmegfelelőbbek a körülmények. Mivel csak kevés esetben vagyunk ennyire a jelenben, így legfeljebb csak nyomában járhatunk a(z égi) jeleknek.

A jel és jelen szó összefügg. Előbbi a "lábnyomból" ered, a jelen pedig a jel módhatározó ragos alakja. Vagyis a jelen az, amikor a jel láthatóvá, valamilyen módon felismerhetővé, élhetővé válik. A jel és jelen egymásba olvad és amit továbblépünk újabb lábnyomok keletkeznek. Létezésünk lábnyom az időtlenségben.

A kora reggeli Heidegger-pillanatomon túllépve (pedig már két kávét is ittam!) rátérek a telihold képletre. Vagyis hamarosan, mert még egy kicsit vissza kell tekintenünk 2014-re.

Ott egy elég erőteljes átfutó kvadráttal elindul valami. (Felsorakoztak... kezdődik...) A "bazi nagy metszőollónak" titulált (copyright P.Andi) fényszög a következő feladat felé nyitott utat számunkra:
"Kos Uránusz - szabadítsd fel önmagad!
Rák Jupiter - hozd felszínre a benned rejlő értékeket!
Mars Mérleg - másokkal szemben is küzdj meg önmagadért!
Bak Plútó - vállald a felelősséget azért, aki vagy!
A tisztázás után következik a kemény munka. A felismeréseken túl meg kell valósítani a változást a mindennapokban, át kell ültetni a gyakorlatba. Harmadik lépcsőfok: fel kell venni a keresztjeinket, vállalni kell a sorsunkat. Ez nem megadás, hanem önkéntes áldozatvállalás. Ameddig igyekszünk kitérni önmagunk elől, folyton saját korlátainkba ütközünk. A belső, átalakító munka elől, a tisztázás elől való kitérés eredményei lehetnek a nyomasztó érzések, az elakadások, a pszichében keletkező lerakódások.
Negyedik pont a változás rögzítése. A kvadrátok megtanítanak bennünket arra, hogy a kudarcokból, a nehézségekből vonjuk le a megfelelő konzekvenciát, lépésről lépésre változtassunk stratégiát. Váljunk lelkileg-szellemileg is edzettebbé. Ezen keresztül az erőpróbán keresztül önmagunk fölé emelkedhetünk."

Helló, 2014-ben elindított folyamatok! Most ugyanis ők köszönnek vissza.
Az elmúlt három évben őrült sebességgel forgott velünk a világ kereke, annyiszor állt a feje tetejére, hogy már nem győztük számolni. A mostani felállásból az Uránusz már kivonta magát, a Mars és a Jupiter pedig helyet cserélt. Fix tájékozódási pont a Bak Plútó maradt, amit a telihold-tengely energetikáján keresztül tapasztalhatunk meg.

Ez a felállás a lelkierő és a bátorság próbája, hogy mennyire vagyunk képesek felelősséget vállalni önmagunkért, illetve hogyan tudunk kiállni az érzéseinkért. Vajon a kifelé mutatott önbizalom hátterében mi van? Valódi lelkierő? Önmagunkat mutatjuk a világnak vagy megfelelési álarcokat tartunk közénk?
Ha az elmúlt évek alatt gyakorlatot szereztünk ebben, akkor most minden porcikánkban érezhetjük az elszántságot, a kezdeményezőkészséget, a lelkesedést. Ha nem tudjuk kifelé megfelelően érvényesíteni az érdekeinket, akkor inkább az önmagunkkal vívott harcok, ingerlékenység és frusztráció lehet a jellemző a mindennapjainkra. (És most a teliholddal ezek a gondolatok vagy érzések fel is erősödhettek.)

Elképesztő erő van ebben a konstellációban, lehet belőle merítkezni, hogy áttörjünk végre olyan "tabukat", amikre eddig képtelenek voltunk. Főleg a női-anyai mintákkal lehet "dolgozni". Azokkal, ahol a kettősséget tapasztalhattuk meg, ahol rendkívül erősek voltak a fények és az árnyékok, s amiknek köszönhetően a kapcsolatainkat állandóan két véglet között ingázva éljük meg.


A jupiteri fényszög az önértékelésünkre világít rá, arra, hogy mennyire taksáljuk alul magunkat  és idealizáljuk túl a másikat (másokat) - vagy fordítva.
De hozzá tartoznak a döntések is. Rajtunk múlik, hogy életünk mérlege milyen irányba billen.
Érdemes tehát ebben az  időszakban meghozni őket vagy ha már korábban megtettük akkor, kitartani önmagunk mellett. Az, ami most születőben van, nagy hatással lesz az életünkre.
Az előző teliholdas bejegyzésben említettem, hogy remekül szembesülhetünk az illúzióink különböző formáival, mert minden Nap-Hold szembenállásnál így vagy úgy, de felbukkan a Neptunusz is. Jelenleg támogat, vagyis a "belső hang" tisztábbá, érthetőbbé válik. Kövessük, ha azt súgja, merjünk az ismeretlen felé indulni...


Tetszett a bejegyzés? Oszd meg másokkal is!
Ha érdekelnek az asztrológiai aktualitások, kövess a Padparadsa facebook oldalán.

2017. július 3., hétfő

A visszatérő összefogás

Neptunusz-Plútó szextil: 2017.07.11-08.26

"Azonnal megtalálod Istent, amint ráébredsz, hogy nem kell keresned őt."
(Eckhart Tolle, német származású kanadai író és spirituális tanító)

A mostani bejegyzés hozzávetőlegesen 90 évet foglal magába, ugyanis egy olyan fényszög-kapcsolódásról lesz szó, ami kisebb-nagyobb megszakításokkal, jelen volt, van és lesz ezalatt az idő alatt.

Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk a jelentőségét, meg kell ismerkednünk a transzperszonális égitestek hatásfokával, illetve a hozzájuk kapcsolódó generációs áramlatokkal.
A régi korokban hét égitestet tartottak számon, a Naptól a Szaturnuszig. Ide tartoznak a személyiség-jelölők és a sorsbolygók. A 18. századdal azonban fordulóponthoz érkezett az emberiség. Kitágultak az égi határok, ezzel együtt a tudat határai is. Az újabban felfedezett égitestek lenyomatai a tudati mintákban is megjelentek.

1781-ben Herschel felfedezte az Uránuszt, ami hirtelen felforgatta a korábbi társadalmi berendeződéseket. 1789-ben a francia forradalom eszméje szó szerint nyakát szegte a királyság intézményének. A "szabadság, egyenlőség, testvériség" kikiáltása után azonban még évszázadok kellettek, hogy többé-kevésbé meg is valósuljanak a gyakorlatban ezek az elvek. Az idejétmúlt hitrendszerek nagytakarításával egy időben a technika is robbanásszerű fejlődésnek indult. Az Uránusz az egyéni képletben azt mutatja, melyik területeken vagyunk képesek a mindent elsöprő újításokra, az inspirált gondolkodásra, a lázadó magatartásra.

A következő tudattágító lépcsőfokot a Neptunusz felfedezése jelentette, 1846-ban. Erről írtam már korábban (Múltbéli hangolódás), úgyhogy csak a legfontosabbakat emelném ki. "A Neptunusz a hétköznapi tudaton való túllépést, a spiritualitást jelképezi, amit egy hajszál választ el a spiritusz (égetett szeszek) vagy más tudatmódosító szerek okozta bódulattól. A spiritualitás felerősödése az 1848-as évektől követhető nyomon: sorra jelentek meg médiumok és divatossá váltak a spiritiszta szeánszok." A Neptunusz nyomán megjelent a zavarodottság és a káosz. Újabb évszázadok kellenek hozzá, hogy ez a köd leülepedjen és átadja helyét a tisztánlátásnak, a valódi spiritualitásnak.
A személyes horoszkópokban a Neptunusz rámutat azokra az életterületekre, ahol leginkább becsaphatnak minket az illúzióink.

A harmadik égitestünk élete rövid és kalandos. A Plútót 1930-ban fedezték fel, majd 2006-ban visszaminősítették törpebolygónak. (A lefokozással egyetemben az Eris nevű törpebolygó- akinek a száműzetését köszönheti - bekerült a tudatmezőbe, de róla majd egy másik bejegyzésben ejtek szót.) Ez a lealacsonyító címke azonban a Plútót mit sem zavarja. Névadójához hasonlóan úgy tűnik, ő sem szeret sokat a felszínen tartózkodni, örömmel tér vissza az Alvilágba, vagyis a tudatalatti felségterületeire. Útnak indította azt, amiért megmutatta magát. Elkezdte felszínre emelni a mélységben rejlő tartalmakat. Vele együtt vette kezdetét a pszichoanalitika, az emberi lélek megismerésének vágya.

Lassú mozgásának köszönhetően csupán 2-3 jegyen halad keresztül egy emberi élet alatt, de az általa megmozgatott életterületeken gyökeres változásokat hoz. A "plutos" szó azt jelenti "vagyon, gazdagság" (plutokrácia a gazdagok kezében lévő hatalom), más szóval a bennünk rejlő legnagyobb erőforrások, legjobb tulajdonságok kiaknázására ösztönöz. A képletben ő a leszületés valódi célja, a kozmikus (generációs) sorsfeladat.
Amiről a transzperszonális égitestekkel kapcsolatban most kiemelésre kerül, az a Neptunusz és a Plútó közti 60 fokos fényszög. Korábban 1840 és 1847 közötti röpke hét év alatt volt közöttük ilyen kapcsolódás, akkor csak megpiszkálgattuk a két planéta közös üzenetét. 1943-tól azonban már rendszeresen jelen volt életünkben ez a fényszög. Néha csak hónapokig állt fent, máskor akár 12 évig is egyhuzamban.

Közben különböző jegyeken haladtak keresztül, ezzel más és más életfeladatokon keresztül szólítottak meg bennünket. Oroszlán Plútóval és Mérleg Neptunusszal indult ez a történet ami a világra az uralom kérdésének a bélyegét nyomta. Tömegeket irányító diktátorok, hatalomtól megrészegült vezetők váltották egymást az Oroszlán Plútó égisze alatt, miközben az egyéni sorsokban megindult a nemek közti egyenlőtlenség kényszerű tudatosítása.

"Bert Hellinger szerint a két világháborúban találjuk az okát, hogy a férfiak félnek az erőtől, mert erőszaknak élik meg. Az emberiség régen is háborúzott, de régen az emberek tudták, miért harcolnak. Területfoglalás, zsákmányszerzés, hódítás, vagy a szülőföld, a család megvédelmezése voltak a fő mozgatórugók. Véres és kegyetlen háborúk voltak, de siker esetén a harcos egész családja jól járt. A két világháború azonban minden eddiginél embertelenebb és teljességgel értelmetlen volt. Senki sem tudja igazából, miért volt rá szükség. A férfiak pedig mentek, mert menniük kellett, bele az értelmetlenségbe, parancsra ölni, parancsra halni. Végül vagy nem tértek haza, vagy csak csonkán, bénán, összetörve, esetleg egyben, de súlyos lelki terheket cipelve, tele a háború borzalmainak emlékeivel. Nem a zsákmányért ölt, csak azért, hogy hazajöhessen a családjához. Az otthon maradt nők viszont megtanultak egyedül túlélni. Akár hazajött a férfi, akár nem, nem volt már rá szükség, mert a nő dolgozik, gyereket nevel, karriert épít és elvégzi a házimunkát. Megerősödött és mindent megcsinál. Megtanulta, hogy a férfira nem számíthat. Megtanulta, hogy egyszerre legyen férfi és nő. A megcsonkult, tehetetlen férfi, itt már pusztán egy újabb éhes száj, egy használhatatlan here. Otthon ül, és marja a szégyen, amíg el nem pusztul. Ezt a férfimintát hagyta ránk a két világháború."

1955-57-körül szinte kézen fogva váltottak és a témát már a Szűz Plútó, illetve a Skorpió Neptunusz határozta meg. Itt főképp a spirituális alázat és az önbizalom újraépítése volt a meghatározó irányvonal az emberi sorsokban. Ennek folyománya volt a depresszió és egyéb lelki kórképek egyre szélesebb körben való felismerése, elfogadása, illetve ezek gyógyítása. Ezekben az években fedezték fel az antidepresszánsokat is.

A következő váltás 1970-72-től a Mérleg Plútónak és a Nyilas Neptunusznak köszönhető. Mivel itt generációs mintákról van szó, visszaköszöntek a korábbi kapcsolati zavarok. Az én nemzedékemnél már jól láthatóak Hellinger által megfogalmazott problematikák. A mi szüleink váltak először és az én korosztályomra jellemzőek az úgynevezett patchwork-családok. A család és a hivatás egymásnak feszül, a szingliség életformává, mi több, hitrendszerré válik. Ezzel együtt megjelennek a kapcsolati túlidealizálások, sok esetben azért vagyunk elégedetlenek, mert a tökéletes társat, a nagyon nagy Őt keressük.

1983-84-től a Plútó hatalomra került a Skorpióban, hozzá egy kevésbé lelkes Bak Neptunusz társult. Ez a generációs ösztönösen hozza a spiritualitásra való hajlamot, amit gyakran drogokkal és tudatmódosító szerekkel tompít. Ők azok, akik már egyre erősebben igyekeznek követni a belső hangot, fontos számukra, hogy milyen célokért küzdenek. Ők a Szűz-Skorpió szülői minták feloldozásai.

A következő Nyilas Plútó-Vízöntő Neptunusz generációnál (1995-98-től) kezdett megszakadni a két planéta kölcsönös támogatása, 1996.07.12-től megszűnt a fényszög.
Ennél a korosztálynál jelent meg nagyon erősen a kiválasztottság-tudat ideológiája, minden második gyerek kristály volt vagy indigó. A szülők a gyermekeikben kerestek példaképet, lásd a kettővel ezelőtti széthulló családmodelleket. Még hangsúlyosabbá vált az egyéni útkeresés, a különlegesség érzete. Sokan ebből a korosztályból jóval többet képzelnek magukról, mint amit képviselni tudnak. Komoly tanulási feladat számukra, hogy pillangó módjára levessék magukról ezt a terhelő elvárást és megtalálják tényleg a saját egyediségüket.

Jelenleg a Bak Plútó (2008-tól) és az uralomban lévő Halak Neptunusz (2012-től) érájában vagyunk. Közös sorsfeladatunk az lenne, hogy a spiritualitás, az illúziók csillámló káoszában megtaláljuk a rendet és az egyetemes erkölcsi törvényeket felfedezzük önmagunkban. Nem véletlen, hogy egyre jobban ébredezik az emberekben a vágy, hogy visszatérjen a természethez. A Bak Plútó egyik aspektusa az ökológiai béke megteremtésének az igénye.
A Neptunusz és a Plútó fényszög alapmotívuma: inspiráció a mélység erőiből. Csodálatosan hangzik, ám gyakorlatban ilyen hatalmas elementáris anyagból nem könnyű valóságot gyúrni. Peter Orban "álszent ragyogásnak" aposztrofálta őket és ha megnézzük a mai gondolkodási és életviteli trendeket kénytelen-kelletlen igazat adunk neki. Az ördög az angyal ruhájában kísért bennünket, a túlidealizálás, a tökéletesség bűvkörében élünk.

Pillantsunk csak rá a szépség, az egészség, a spiritualitás vagy az önmegvalósítás hajszolására. Ahogy Tolle fogalmaz: az istent hajszoljuk, pedig ha felhagynánk ezzel az őrült kereséssel, azonnal megláthatnánk. Gurukat, mestereket, megmondóembereket, eszméket és ideálokat követünk, ahelyett, hogy önmagunk lennénk.

A két planéta testesíti meg a dualitást, a jó és a rossz örök harcát. Mostanság hajlamosak vagyunk csak a pozitívat keresni, kerülünk minden kellemetlenséget, nehézséget. A testi és lelki fájdalmainkat azonnal csillapítjuk, a problémáktól leblokkolunk. Körülöttünk a világ azt hirdeti: legyél mindig pozitív, különben hajaj, ha negatívan gondolkodsz, úgy maradsz. Ez az ördög álruhában.

Az idolok követését - legyen az egy személy vagy egy elképzelés - általában a kiábrándulás követi. A túl jó másik véglete a túl rossz, vagyis a mélypontok, a zuhanás. Középponti állapot az, amikor csak szemlélői vagyunk ennek a libikókázásnak. 96-óta egyre nőtt a káosz ezen a téren, ám idén, 2017.07.11 és 2017.08.26 között felvillan ismét a reménysugár. A szextil összeáll. Évről évre egyre hosszabb időre, majd 2025-től 2033-ig kitart. A hatvan fok olyan kapcsolódás, nem ad olyan könnyed megoldásokat, mint a trigon, de lehetőséget, irányt mutat a jó megoldások felé. Megköveteli azonban a felismerést, majd pedig a cselekvést. Szükséges az egyéni kezdeményezőképesség, a sikerért nekünk kell megdolgozni.

S hogy mi is ez? Egyrészt a generációs karmák feldolgozása, másrészt - és ez a fontosabb - az egyéni sors átélése.


Tetszett a bejegyzés? Oszd meg másokkal is!
Ha érdekelnek az asztrológiai aktualitások, kövess a Padparadsa facebook oldalán.
Related Posts with Thumbnails